Traducción: de ingles en macedonio

de macedonio en ingles

арбитрира

 • 1 adjudicate

  досудува, пресудува, преценува (во спор)
  арбитрира, донесува (одлука за избор)
  прогласува (победа банкрот)
  * * *
  v. tr решавање со судска одлука; this case was adjudicated in court судот го реши овој предмет; пресудува, преценува (во спор), досудува
  1.донесува (одлука за избор), арбитрира;
  2. прогласува (победа банкрот); донесува судско решение

  English-Macedonian dictionary > adjudicate