Traducción: de ingles en bulgaro

de bulgaro en ingles

взаимозависимост

 • 1 interdependence

  {,intədi'pendəns}
  n взаимна зависимост
  * * *
  {,intъdi'pendъns} n взаимна зависимост.
  * * *
  взаимозависимост;
  * * *
  n взаимна зависимост
  * * *
  interdependence[¸intədi´pendəns] n взаимна зависимост.

  English-Bulgarian dictionary > interdependence

 • 2 mutuality

  {,mju:tju'æliti}
  1. взаимност, взаимодействие
  2. взаимозависимост
  * * *
  {,mju:tju'aliti} n 1. взаимност; взаимодействие; 2. взаимоз
  * * *
  взаимодействие; взаимност; взаимозависимост;
  * * *
  1. взаимност, взаимодействие 2. взаимозависимост
  * * *
  mutuality[¸mju:tju´æliti] n 1. взаимност; взаимодействие; 2. взаимозависимост.

  English-Bulgarian dictionary > mutuality

 • 3 reciprocity

  {risi'prɔsiti}
  1. взаимност
  2. взаимодействие
  * * *
  {risi'prъsiti} n 1. взаимност; 2. взаимодействие.
  * * *
  взаимодействие; взаимозависимост; взаимност;
  * * *
  1. взаимност 2. взаимодействие
  * * *
  reciprocity[¸resi´prɔsiti] n взаимност, взаимодействие; \reciprocity in trade взаимни задължения в търговията (между две страни).

  English-Bulgarian dictionary > reciprocity

 • 4 measure of interdependence

  мярка за взаимозависимост

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > measure of interdependence

 • 5 measures of interdependence

  мярка за взаимозависимост

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > measures of interdependence

Mira otros diccionarios:

 • взаимозависимост — същ. причинна връзка, причинност, каузалитет …   Български синонимен речник

 • връзка — същ. сноп, вързоп, възел, пакет същ. вратовръзка същ. съюз, познанство, общуване, сношение, приятелство, близост, досег, контакт същ. окови, вериги, железа същ. мост, съединение, звено, отношение, съответствие същ. съглас …   Български синонимен речник

 • диалектика — същ. развитие, движение, закономерност, причинност, взаимозависимост …   Български синонимен речник

 • зависимост — същ. подчиненост, несамостоятелност, субординация същ. взаимозависимост, взаимоотношение, взаимодействие, обусловеност, причинност, причинна връзка, връзка, каузалност, логика, корелация, свързаност същ. подчиняване, подчинение същ. покоряване,… …   Български синонимен речник

 • закономерност — същ. взаимозависимост, причинност, причинна връзка, взаимоотношение, логика, логичност, правилност, последователност, диалектика …   Български синонимен речник

 • каузалност — същ. каузалитет, причинност, причинна връзка, зависимост, взаимозависимост, обусловеност, закономерност, последователност същ. каузална връзка …   Български синонимен речник

 • обусловеност — същ. причинност, зависимост, свързаност, взаимодействие, взаимозависимост …   Български синонимен речник

 • свръзка — същ. връзка, общност същ. обусловеност, взаимозависимост същ. звено, брънка, съединение същ. скоба, стяга …   Български синонимен речник

 • свързаност — същ. съгласуваност, съчетание, координация, връзка, взаимозависимост същ. свързване …   Български синонимен речник

 • функционалност — същ. зависимост, взаимозависимост, причинност, взаимодействие …   Български синонимен речник

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.