Traducción: de espanol en bulgaro

кораб

 • 1 abalizar

  1. tr 1) мор. поставям шамандури; 2) маркирам писта, отклонение на път и др.; 2. prnl мор. отбелязвам на карта местонахождението ( на кораб).

  Diccionario español-búlgaro > abalizar

 • 2 abanderamiento

  m мор. регистриране на кораб.

  Diccionario español-búlgaro > abanderamiento

 • 3 abanderar

  tr 1) включвам чужд кораб под националното знаме; 2) снабдявам кораб с документи, удостоверяващи неговата националност.

  Diccionario español-búlgaro > abanderar

 • 4 abarloar

  1. tr мор. привързвам странично кораб към брега или към друг кораб; връзвам (лодка за брега); 2. prnl мор. пристигам до брега ( кораб).

  Diccionario español-búlgaro > abarloar

 • 5 abarrancar

  1. tr 1) изравям канавка, вадичка, канал, яма (за ерозия); 2) образувам дефилета, клисури, ровини; правя дупка, трапчинка; 3) бутам в канавки или в долове; 4) мор. засядам на плитко място (за кораб); 2. intr мор. засядам (за кораб); 3. prnl 1) падам в яма, в дол; 2) засядам (за кораб); 3) прен. изпадам в трудно положение; забърквам се, заплитам се.

  Diccionario español-búlgaro > abarrancar

 • 6 abrigar

  tr 1) прикривам, защитавам (от студ и вятър); правя завет, подслонявам на завет; 2) прен. покровителствам, закрилям; 3) прен. имам ( идея), изпитвам (чувство); 4) мор. оставям кораб на завет; 5) пришпорвам кон, притискам с пети хълбоците му.

  Diccionario español-búlgaro > abrigar

 • 7 abrir

  1. tr 1) отварям, разтварям, откривам, разкривам, отключвам; estar a medio abrir полуотворен; en un abrir y cerrar de ojos прен. мигновено; abrir los ojos прен. осъзнавам грешката си; abrirle los ojos a alguien прен. изваждам от заблуждение някого; 2) пробивам, продънвам; провъртявам; прен. нанасям силен удар; abrir un agujero пробивам дупка; abrir brecha воен. а) разрушавам част от крепостна стена; б) прен. нанасям силен удар; 3) прокарвам (път); abrir calle премахвам препятствие от вход или изход; 4) прокопавам (канал, ров); 5) разрязвам (плод, листа на книга); 6) разпечатвам (писмо, кутия); 7) изкопавам (кладенец); 8) гравирам; 9) прен. обявявам (конкурс); 10) прен. възглавявам, вървя начело; 11) откривам сметка в банка; abrir la lista оглавявам списъка; abrir la procesión вървя начело на шествието; abrir la marcha вървя начело; 12) прен. откривам, започвам, почвам; abrir la sesión откривам заседанието; abrir la discución започвам дискусията; abrir el fuego откривам стрелбата; abrir cuenta corriente откривам текуща сметка в банка; abrir el marcador спорт. откривам резултата; 2. intr 1) прояснявам се (за времето); 2) мор. отплувам (малък кораб); 3. prnl 1) отпускам се, ставам по-отворен; 2) разпръсквам се, заемам повече място; 3) взимам завой от външната страна; 4) прен. доверявам се, отварям се пред някого; 5) отварям се, разтварям се; откривам се; 6) напуквам се, пукам се (цирей); 7) разцепвам се (за дърва); 8) зейвам, раззинвам; 9) цъфвам; 10) дръпвам се, правя път; 11) разнищвам се, скъсвам се; 12) прояснявам се (за време); 13) Амер. отсъствам от нещо; оттеглям се от компания или сделка; Ўбbrete, tierra! разтвори се, земьо!; abrirse paso en la vida прен. проправям си път в живота.

  Diccionario español-búlgaro > abrir

 • 8 abromarse

  prnl 1) обраствам; налепям се (за дъно на кораб); 2) мор. развъждам се по дъното на плавателен съд ( за мекотели).

  Diccionario español-búlgaro > abromarse

 • 9 acantilar

  1. tr мор. разбивам кораб в скалите; 2. prnl мор. изгребвам дъно ( за наклон).

  Diccionario español-búlgaro > acantilar

 • 10 aconchar

  1. tr 1) подреждам, глася; 2) давам опора; 3) прислонявам; 4) мор. изхвърлям на брега; 2. prnl 1) притискам се, прислонявам се; 2) мор. изхвърлен съм на брега; 3) мор. лягам на борда (за кораб на плитко); 4) мор. приближавам се до друг кораб; 5) прен., разг. Ч. нормализирам, успокоявам заплетени отношения, проблеми.

  Diccionario español-búlgaro > aconchar

 • 11 acular

  1. tr 1) завързвам, поставям отзад, зад нещо (животно, кола); 2) разг. натиквам в ъгъла, притискам; 2. prnl мор. 1) приближавам се до плитчина (за кораб); 2) сблъсквам се с плитчина при заден ход.

  Diccionario español-búlgaro > acular

 • 12 adrizar

  tr мор. изправям, повдигам ( кораб).

  Diccionario español-búlgaro > adrizar

 • 13 afretar

  tr мор. чистя подводната част ( на кораб).

  Diccionario español-búlgaro > afretar

 • 14 agua

  f 1) вода; agua bendita светена вода; agua viva течаща вода; agua muerta застояла вода; agua cruda твърда вода; aguas termales минерални води; agua de cepas разг. вино; agua de borrajas прен. незначително нещо, дреболия; aguas jurisdiccionales, territoriales териториални води; 2) вода, разтвор, есенция; agua de Colonia одеколон; agua fuerte хим. разтвор от азотна киселина; agua regia хим. смес от азотна и солна киселина; 3) наклон на покрив; techo a dos aguas двускатен покрив; 4) pl дъжд; 5) pl отблясък (на плат, скъпоценен камък и др.); 6) сълзи; 7) мор. пробив, дупка; 8) мор. вж. marea; 9) урина; 10) минерален извор; 11) pl морски води; 12) мор. морско течение; 13) мор. следа, път на кораб; a flor de agua по повърхността на водата; agua abajo по течението; echar agua en el mar прен. правя нещо безполезно; estar entre dos aguas прен. колебая се; guàrdate del agua mansa proverb пази се от тихата вода; sin decir agua va прен., разг. тихомълком нанасям вреда; sacar agua de las piedras прен. извличам полза от неблагоприятна ситуация; romper aguas изтича ми водата (при родилка); parecer que uno no esturbia el agua прен. тиха вода (за обикновен и кротък човек, който таи качества, злоба и т. н.).

  Diccionario español-búlgaro > agua

 • 15 aguada

  f 1) място, където има вода за пиене; 2) снабдяване на кораб с питейна вода; 3) мор. запас от питейна вода; 4) мин. наводнение; 5) жив. водна боя, рисунка с водни бои; 6) боядисване на стена за покриване на гипса.

  Diccionario español-búlgaro > aguada

 • 16 aleta

  f 1) крилце; 2) перка (на риба); 3) ноздра; 4) плавници; 5) мор. извита дървенЈя на носа на кораб; 6) арх. всяка от страничните стени на мост, канал ( за задържане на бреговете).

  Diccionario español-búlgaro > aleta

 • 17 alijar2

  tr мор. 1) разтоварвам кораб; 2) стоварвам контрабанда; 3) стоп. вж. despepitar1; 4) прен. С. Дом. подготвям някого, за да получа нещо от него.

  Diccionario español-búlgaro > alijar2

 • 18 aljibe

  m 1) вж. cisterna; 2) мор. кораб цистерна; 3) мор. резервоар; съд за вода.

  Diccionario español-búlgaro > aljibe

 • 19 almiranta

  f 1) адмиралски кораб; 2) жена на адмирал.

  Diccionario español-búlgaro > almiranta

 • 20 alteroso,

  a adj мор. прекалено висок в надводната си част ( за кораб).

  Diccionario español-búlgaro > alteroso,

Mira otros diccionarios:

 • Кораб — макед. Кораб, алб. Korabi …   Википедия

 • кораб — тяп ляп вышел кораб.. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999 …   Словарь синонимов

 • кораб. — кораб. корабельный морск …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • Кораб — Sp Korãbas Ap Korab albaniškai Ap Кораб/Korab serbiškai L kk. Albanijoje ir Makedonijoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

 • кораб — 1. Диңгез океаннарда йөрү өчен зур судно. 2. күч. Зур самолет, дирижабль, ракета …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • кораб — същ. плавателен съд, параход, гемия, яхта, ладия, лодка …   Български синонимен речник

 • кораб. — корабельный …   Словарь сокращений русского языка

 • Кораб (герб) — Кораб …   Википедия

 • Кораб-Бржозовский, Ю. — авт. ст. "Польск. полки во Франции" ("Рус. м.", 1902). {Венгеров} …   Большая биографическая энциклопедия

 • Домброво-Кораб (герб) — Герб Домброво Кораб Домброво Кораб (польск. Dąbrowo Korab)  поль …   Википедия

 • Даброво-Кораб — Герб Домброво Кораб Домброво Кораб польский дворянский герб В красном поле золотой корабль с золотыми же львиными головами по кормам; в корабле башня о четырёх зубцах. В верхних углах щита по серебряной пятиконечной звезде. В вершине шлема левое… …   Википедия


Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.