Traducción: de ingles en bulgaro

de bulgaro en ingles

разяждащ

 • 1 cankerous

  {'kæŋkərəs}
  1. покрит с рани/язви
  2. прен. разяждащ, пагубен
  * * *
  {'kankъrъs} а 1. покрит с рани/язви; 2. прен. разяждащ, паг
  * * *
  разяждащ;
  * * *
  1. покрит с рани/язви 2. прен. разяждащ, пагубен
  * * *
  cankerous[´kænkərəs] adj 1. покрит с рани (язви), гангренясал, разяден; 2. разяждащ, пагубен.

  English-Bulgarian dictionary > cankerous

 • 2 caustic

  {'k3:stik}
  I. 1. хим. изгарящ, разяждащ, каустичен
  CAUSTIC lime негасена вар
  CAUSTIC soda сода каустик
  2. прен. хаплив, язвителен, саркастичен
  II. n хим. вещество, което разяжда
  * * *
  {'k3:stik} 1. а 1. хим. изгарящ, разяждащ, каустичен; caustic lime
  * * *
  хаплив; язвителен; разяждащ; каустичен;
  * * *
  1. caustic lime негасена вар 2. caustic soda сода каустик 3. i. хим. изгарящ, разяждащ, каустичен 4. ii. n хим. вещество, което разяжда 5. прен. хаплив, язвителен, саркастичен
  * * *
  caustic[´kɔ:stik] I. adj 1. хим. каустичен, разядлив, разяждащ; \caustic lime негасена вар; \caustic silver адски камък; \caustic soda сода каустик; 2. хаплив, язвителен; II. n хим. вещество, което разяжда.

  English-Bulgarian dictionary > caustic

 • 3 corrosive

  {kə'rousiv}
  I. 1. разяждащ (и прен.), корозивен, прен. разлагащ, разрушителен
  CORROSIVE sublimate хим. меркурихлорид, сублимат
  2. остър, хаплив, саркастичен, жлъчен
  II. n хим. корозивно вещество
  * * *
  {kъ'rousiv} I. a 1. разяждащ (и прен.), корозивен; прен. ра
  * * *
  хаплив; саркастичен; жлъчен; корозивен;
  * * *
  1. corrosive sublimate хим. меркурихлорид, сублимат 2. i. разяждащ (и прен.), корозивен, прен. разлагащ, разрушителен 3. ii. n хим. корозивно вещество 4. остър, хаплив, саркастичен, жлъчен
  * * *
  corrosive[kə´rousiv] I. adj 1. корозивен, който разяжда; \corrosive sublimate хим. сублимат; 2. прен. остър, хаплив, жлъчен, саркастичен; FONT face=Times_Deutsch◊ adv corrosively; II. n вещество, което разяжда.

  English-Bulgarian dictionary > corrosive

 • 4 erodent

  {i'roudənt}
  a разяждащ, рушащ
  * * *
  {i'roudъnt} а разяждащ; рушащ.
  * * *
  разяждащ;
  * * *
  a разяждащ, рушащ
  * * *
  erodent[i´roudənt] adj разяждащ.

  English-Bulgarian dictionary > erodent

 • 5 mordant

  {'mɔ:dənt}
  I. 1. хаплив, язвителен, заядлив, саркастичен
  2. хим., мед. разяждащ
  II. 1. хим. стипцoвка, байц
  2. киселина, ец (за разяждане на метал, за гравиране)
  3. фиксатор (за боя)
  * * *
  {'mъ:dъnt} I. a 1. хаплив, язвителен; заядлив; саркастичен; 2
  * * *
  язвителен; разяждащ;
  * * *
  1. i. хаплив, язвителен, заядлив, саркастичен 2. ii. хим. стипцoвка, байц 3. киселина, ец (за разяждане на метал, за гравиране) 4. фиксатор (за боя) 5. хим., мед. разяждащ
  * * *
  mordant[´mɔ:dənt] I. adj 1. хаплив, язвителен; заядлив; рязък, саркастичен; FONT face=Times_Deutsch◊ adv mordantly; 2. хим., мед. разяждащ, ядлив; II. n 1. хим. стипцовка, фиксатор (за боя); 2. киселина, ец (за гравиране).

  English-Bulgarian dictionary > mordant

 • 6 pyrotic

  pyrotic[pai´rɔtik] n 1. разядливо вещество; 2. attr разяждащ.

  English-Bulgarian dictionary > pyrotic

 • 7 rodent

  {'roudnt}
  I. n зоол. гризач
  RODENT officer работник в службата за борба с гризачи
  II. a мед. гризещ, разяждащ
  * * *
  {'roudnt} n зоол. гризач; rodent officer работник в службата за бор(2) {'roudnt} а мед. гризещ, разяждащ.
  * * *
  гризач;
  * * *
  1. i. n зоол. гризач 2. ii. a мед. гризещ, разяждащ 3. rodent officer работник в службата за борба с гризачи
  * * *
  rodent[´roudənt] I. n гризач; II. adj 1. разяждащ; 2. от гризачите.

  English-Bulgarian dictionary > rodent

 • 8 vitriolic

  {vitri'olik}
  1. разяждащ, витриолов
  2. прен. язвителен, саркастичен
  * * *
  {vitri'olik} а 1. разяждащ, витриолов; 2. прен. язвителен,
  * * *
  витриолов;
  * * *
  1. прен. язвителен, саркастичен 2. разяждащ, витриолов
  * * *
  vitriolic[¸vitri´ɔlik] adj 1. витриолов; 2. язвителен, жлъчен, саркастичен, подигравателен, издевателски.

  English-Bulgarian dictionary > vitriolic

 • 9 corroding

  кородиращ
  разяждащ

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > corroding

 • 10 corrosive

  предизвикващ корозия
  корозионен, разяждащ

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > corrosive

 • 11 etching

  разяждане
  разяждащ

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > etching

 • 12 mordant

  байц
  байцващ
  ел.
  киселина
  разяждащ
  стипцовам
  обработвам със стипцовка
  текст.
  стипцовка
  стипцовано багрило

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > mordant

 • 13 pickling solution

  разтвор за осоляване
  разяждащ разтвор

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > pickling solution

 • 14 pickling solutions

  разтвор за осоляване
  разяждащ разтвор

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > pickling solutions

Mira otros diccionarios:

 • разяждащ — гл. корозивен …   Български синонимен речник

 • корозивен — прил. разяждащ …   Български синонимен речник

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.