Traducción: de chino

在纏

Mira otros diccionarios:

 • 在纏 — 在纏真如的簡稱, 即真如法性之理隱藏於煩惱纏縛之中。 …   Dictionary of Buddhist terms

 • 在缠 → 在纏 — 在纏真如的簡稱, 即真如法性之理隱藏於煩惱纏縛之中。 …   Dictionary of Buddhist terms

 • 纏鬥 — 拼音:chan2 dou4 1. 雙方打鬥激烈, 難分難解。 如: “比賽已進行很久, 兩位拳擊手仍在纏鬥不休, 難分勝負。” 2. 空中戰鬥之一種。 指兩敵對戰機彼此運用高難度技巧, 相互追逐攻擊的過程。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 纏綿 — (纏綿, 缠绵) 1. 晉 陸機 《文賦》: “誄纏綿而悽愴, 銘博約而溫潤。” 唐 張籍 《節婦吟》: “感君纏綿意, 繫在紅羅襦。” 元 丁鶴年 《采蓮曲》: “採蓮復採蓮, 藕亦不可棄。 中有不斷絲, 似妾纏綿意。” 蠡勺居士 《<昕夕閑談>小序》: “邪正之辨不可混, 善惡之鑑不可淆, 使徒作風花雪月之詞, 記兒女纏綿之事, 則未免近於導淫, 其蔽一也。” 葉聖陶 《倪煥之》十七: “一對男女從互相吸引到終於戀着, 中間總不免說些應有的近於痴迷又像有點兒肉麻的纏綿話,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • — (纏, 缠) chán ㄔㄢˊ 〔《廣韻》直連切, 平仙, 澄。 〕 〔《廣韻》持碾切, 去線, 澄。 〕 亦作“ ”。 1.盤繞;扎束。 漢 班固 《西都賦》: “颮颮紛紛, 矰繳相纏。” 《百喻經‧蛇頭尾共爭在前喻》: “頭果在前, 其尾纏樹, 不能得去。” 唐 蘇頲 《壟上記‧古冢銘》: “岸崩得一古塚, 藤蔓纏其棺。” 宋 姜夔 《慶宮春》詞序: “ 朴翁 以衾自纏, 猶相與行吟, 因賦此闋。” 沙汀 《航線》: “那些被壓榨得走投無路的人們, 頭纏紅布。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 纏繞 — (纏繞, 缠绕) 1.縈繞;回旋地束縛。 唐 劉禹錫 《葡萄歌》: “田野生葡萄, 纏繞一枝高。” 宋 蘇轍 《送歐陽辯》詩: “衣冠纏繞類春蠶, 一歲相從知有幾?” 清 王夫之 《張子正蒙注‧樂器》: “縰以帛歛髮而作紒, 古者紒不露髮, 帛有餘, 則斜纏繞之。” 丁玲 《某夜》: “穿着棉大衣的兵士……還用繩子從他們的胸前纏繞到身後的木棍上去。” 許杰 《大白紙》十三: “有幾縷炊煙, 在屋背纏繞。” 2.糾纏;攪擾。 唐 姚合 《病中書事寄友人》詩: “終日自纏繞, 此身無適緣。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 纏令 — (纏令, 缠令) 宋 代民間說唱藝術的一種曲調。 宋 灌圃耐 得翁 《都城紀勝‧瓦舍眾伎》: “唱賺在京師日, 有纏令、纏達: 有引子、尾聲為‘纏令’;引子後只以兩腔互迎, 循環間用者, 為‘纏達’。” 宋 吳自牧 《夢粱錄‧妓樂》亦有相同記載。 金 董解元 《西廂記諸宮調》中有《醉落魄纏令》、《香風合纏令》、《上平西纏令》等名稱。 宋 灌圃耐得翁 《都城紀勝‧瓦舍眾伎》: “唱賺在京師日, 有纏令、纏達: 有引子、尾聲為‘纏令’;引子後只以兩腔互迎, 循環間用者, 為‘纏達’。” 宋… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 纏裹 — (纏裹, 缠裹) 1.纏繞裹扎。 《東觀漢記‧郭丹傳》: “ 丹 無所歸節傳, 以敝布纏裹節, 晝伏夜行, 求謁 更始 妻子, 奉還節傳。” 《後漢書‧董卓傳》: “ 卓 所得義兵士卒, 皆以布纏裹, 倒立於地, 熱膏灌殺之。” 沈從文 《會明》: “旗在 會明 身上謹謹慎慎的纏裹着。” 2.裝束;衣着。 宋 蘇轍 《題王詵都尉畫山水橫卷》詩之一: “歸來纏裹任紈綺, 天馬性在終難羈。” 宋 蘇泂 《金陵雜興》詩之四: “明日死生猶未必, 將何纏裹過秋冬。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 纏結 — (纏結, 缠结) 1.集結;糾集。 南朝 梁 江淹 《蕭重讓揚州表》: “或有濟世夷難之略, 煇耀內氓;導江疏山之勤, 纏結中宇。” 明 李東陽 《送福建參政徐君序》: “販鬻之民, 迫於寒饑, 散則無所, 歸則無籍。 縱而不問, 則纏結無窮;急而攻之, 則以死徇鬥, 其患有不可勝言者。” 2.盤繞集聚;纏繞糾結。 清 龔自珍 《燕昭王求仙臺賦》: “有氣自東南隅來者……始凝睇於山隅, 繼纏結乎城岡。” 何其芳 《畫夢錄‧秋海棠》: “或種記憶, 或種希冀, 如紅色的絲纏結在足趾間。”… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 纏帳 — (纏帳, 缠帐) 亦作“纏賬”。 亦作“纏障”。 糾纏;攪繞。 《水滸傳》第十八回: “ 宋江 道: ‘哥哥, 你休要多說, 只顧安排走路, 不要纏障, 我便回去也。 ’” 《醒世恒言‧小水灣天狐貽書》: “若再纏帳, 把那禍種頭一火而焚之。” 《蕩寇志》第七二回: “我料他早晚必有人來纏障, 待他來時, 你須依我如此如此作用。” 《黑籍冤魂》第二二回: “都是你纏賬……倒都推在我身上來。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 纏足 — (纏足, 缠足) 舊時摧殘婦女身心健康的陋習。 女子以布帛緊束雙足, 使足骨變形, 腳形尖小成弓狀, 以此為美。 相傳 南唐 李後主 令宮嬪 窅娘 以帛繞腳, 令纖小作新月狀, 由是人皆效之。 一說始於 南朝 齊 東昏侯 時。 太平天國 曾禁止纏足。 辛亥革命後, 纏足陋習始逐漸廢絕。 明 胡應麟 《少室山房筆叢‧丹鉛新錄八‧雙行纏》: “自《墨莊漫錄》以纏足始 五代 , 諸小說所見皆同, 余舊頗疑之。” 嚴復 《原強》: “至於纏足, 本非天下女子之所樂為也, 拘於習俗,… …   Big Chineese Encyclopedy

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.