Traducción: de turco en ruso

ahadî hadis

 • 1 hadis

  1) мус. хади́с (предание, сказание об изречениях и деяниях Мухаммеда)
  2) нау́ка, изуча́ющая хади́сы

  Türkçe-rusça sözlük > hadis

 • 2 hadis

  I
  а
  1) преда́ние, сказа́ние; сообще́ние, расска́з (устный)
  2) мус. хади́с, преда́ние (об изречениях и деяниях Мухаммеда)
  II
  а све́жий; но́вый; неда́вно появи́вшийся

  Büyük Türk-Rus Sözlük > hadis

 • 3 ravi

  а расска́зывающий, сообща́ющий

  ravii hadis — сообща́ющий но́вости

  ravii kıssa — расска́зчик

  Büyük Türk-Rus Sözlük > ravi

Mira otros diccionarios:

 • AHADÎ HADİS — Rivâyet eden bir veya iki koldan olan veya mütevatir mertebesinde olmayan hadis demetir. İştihar haddine yetişmeyen hadistir. Şartları tamam olursa zann ı galib ifade eder, muktezası ile amel vâcib olur. (Muvazzah İlm i Kelâm …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MEŞHUN-U MESÂRR — Sevinçler ve zevklerle dolu. MEŞHUR HADİS VEYA HADİS İAsr ı evvelde, Ahâdi hadis kabilinden iken ikinci asırda iştihar edip, kizb üzerine ittifakları aklen tecviz olunmayan bir cemaat tarafından rivâyet olunan hadis. İlm i yakin derecesinde karib …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MEŞHURAT — (Meşhur. C.) Şöhret kazanmış ve meşhur olmuş kimseler. Şöhretliler MEŞHUR HADİS VEYA HADİS İ Asr ı evvelde, Ahâdi hadis kabilinden iken ikinci asırda iştihar edip, kizb üzerine ittifakları aklen tecviz olunmayan bir cemaat tarafından rivâyet… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.