Traducción: de turco en chino

de chino en turco

aktarmak

 • 1 aktarmak

  (-i, - den, -e)
  1. 搬运, 移动, 倒腾, 斟倒; 转运, 转送: Bütün eşyaları bu odadan diğer odaya aktaın. 请把所有家具从这个房间搬到另一个房间。Suyu kovadan küpe aktardı. 他把水从桶里倒入罐里了。
  2. 翻动, 彻底搜查: Bütün ceplerimi aktarıp aradım, anahtarı bulamadım. 我把所有的口袋都翻了个遍, 也没找着钥匙。
  3. 转告, 转达: Haberi babasına hemen aktardım. 我立即把消息转告了他的父亲。
  4. 援引, 引证, 摘引, 摘录, 引用
  5. 翻译: Bu yazıyı Çinceden Türkçeye aktarabilir misin? 你能把这篇文章从中文译成土文吗?
  6. 传递, 传送, 传球
  7. 通读
  8. 使转乘, 使改乘
  9. 翻修, 整修(屋顶): kiremitleri \aktarmak 翻修整个屋瓦
  10. 改制, 改造; 改编, 改写
  11. 翻耕(土地)

  Türkçe-Çince Sözlük > aktarmak

Mira otros diccionarios:

 • aktarmak — i, e 1) Bir şeyi bir yerden, bir kaptan başka bir yere veya kaba geçirmek 2) i Bir şeyin yolunu, yönünü değiştirmek 3) den, e Bir dilden başka bir dile çevirmek, tercüme etmek 4) Bir lehçeyi başka bir lehçeye uyarlamak 5) Toprağı altı üstüne… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kiremit aktarmak — çatı aktarmak Geçen gün kiremitleri aktarmak için dama çıkmıştı. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • çatı aktarmak — çatının kırık kiremitlerini sağlamlarıyla değiştirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • aktarma etmek — aktarmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ehtarmak — aktarmak, taleb i tecessüs ve tefekküd etmek, arayup taramak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • axtarmak — aktarmak, I, 219, 516bkz: agtarmak …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • alıntılamak — i, ed. 1) Bir yazıya başka bir yazarın yazısından cümle veya cümleler almak, alıntı yapmak, aktarmak, iktibas etmek 2) Bir yazının tamamını almak, alıntı yapmak, aktarmak, iktibas etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • Nureddin Pasha — This article is about an Ottoman army officer. For an Ottoman grand vizier, see Abdurrahman Nureddin Pasha. Nureddin İbrahim (Konyar) 1309 (1893) P. 31 Miralay Nureddin Bey …   Wikipedia

 • aktarıvermek — i, den, e Çabucak aktarmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • aktarma — is. 1) Aktarmak işi 2) Bir taşıttan başka bir taşıta geçme Bebek ten aktarma Rumeli kıyısı vapurları bulunurdu. R. H. Karay 3) Sürülmemiş tarlayı ilk veya ikinci kez sürme 4) Arıları bir kovandan ötekine geçirme 5) ed. Alıntı 6) sp. Bir oyuncunun …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bellemek — 1. nsz 1) Öğrenip akılda tutmak Kasım lodosla girdi mi kış yumuşak olur diye bellemiş atalarımız. H. Taner 2) Sanmak Yumuşak, sabırlı, şefkatli bir insan bellemişsin. H. Taner 2. i Bel (III) denilen araçla toprağı işlemek, aktarmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.