Traducción: de turco en chino

cahiliyet

 • 1 cahiliyet

  [ca:hiliyet]
  阿́ is.
  1. 蒙昧时期(阿拉世界指伊斯兰教产生前的时期)
  2. 无知, 文盲(状态); 无见识, 无经验
  3. 幼稚, 少不更事, 年幼无知

  Türkçe-Çince Sözlük > cahiliyet

Mira otros diccionarios:

 • cahiliyet — is., Ar. cāhiliyyet Bilgisizlik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • HÜBEL — Cahiliyet devrinde Kureyşlilerin en büyük putu …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • NABİGAT-ÜZ ZÜBYANÎ — Câhiliyet devrinde meşhur ve Suk ı Ukaz da hakemlik yapmış Arab şâirlerindendir. Tahminen Mi: 535 604 de yaşamıştır …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • NES'Î — Câhiliyet devrinde belirli vakti geciktirilmiş haram aylar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • bilgisizlik — is., ği Bilgisiz olma veya bilgi yokluğu durumu, bilisizlik, cahillik, cahiliyet, cehalet Bilgisizlikle mücadele sonunda kuvvetli nesiller göreceğimiz gün gibi aşikârdır. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • džahilijet — džahilìjet m DEFINICIJA reg. 1. neznanje, neprosvijećenost; džahiluk 2. pov. isl. predislamsko razdoblje arapske povijesti ETIMOLOGIJA tur. cahiliyet ← arap. ǧāhiliyyä …   Hrvatski jezični portal

 • BA'L — (C.: Buûl) Cahiliyet devrine mahsus bir put. Güneş Tanrısı. * Karıkocadan herbiri. * Yılda bir kez yağmur yağan yüksek yer. * Hayret. * Zaaf, zayıflık …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • CAHİLİYYET — Cahilliğe âit. * İslâmiyet ten önceki câhiliye devrine âit. Cahiliyet sadece İslâmiyet öncesine ait değildir. Bu gün tabiatçılık, maddecilik gibi çeşitli adlarla eski puta tapıcılık daha da yobazlaşarak devam ediyor. Allah ı inkâr ederken tabiatı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • FERA' — Devenin ilk doğurduğu yavru. (Cahiliyet zamanında kefere putlarına kurban ederlerdi ve anasının sütü bereketlenir; çoğalır derlerdi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MUALLEKAT-I SEB'A — (Yedi askı) Kur ân henüz nâzil olmadan, câhiliyet devrinde meşhur Arap şâirlerinin en beğenilmiş şiirlerinden, Kâbe nin duvarına astıkları yedi meşhur kaside.(Ceziret ül Arab ahalisi o asırda ekseriyet i mutlaka itibariyle ümmi idi. Ümmilikleri… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MÜRTECİ' — (Rücu . dan) Geri dönen, geri dönmek isteyen. İrticâa giden. * Her cihetle en yüksek saadet ve selâmete sevkeden İslâmiyete muhalefetle İslâmdan önceki câhiliyet ve ahlâksızlığa dönmek isteyenlerin vasfı. * İslâmiyete muhalif olanların; hakikat,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.